Meie facebook

Sisselogimine

TÄHELEPANU, 2015./16. õa. KOOLI TULEVATE LASTE VANEMAD!

Palume tuua ära lapse dokumendid 1. klassi vastuvõtuks. Täname!

12. klassi 2014/15 õa lõpupidu toimub laupäeval, 20. juunil kooli saalis kell 14.00.

Narva Eesti Gümnaasiumi kodukord (/Väljavõte/). Muudetud õppenõukogu nr. 1 otsusega 20.10.2014.a. 1.17 punkt 27

 

Narva Eesti Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilane, kes on, olenemata põhjusest, jooksva õppeaasta ühe kursuse jooksul puudunud 10 või enama tunni ulatuses, sooritab üldjuhul selle kursuse lõpus arvestusliku töö kogu kursuse mahus, mida ei saa järele vastata ning mis on aluseks kursusehinde väljapanemisel.