Ainekavad

 

Algklasside ainekavad:

 

1. klassi ainekavad

2. klassi ainekavad

3. klassi ainekavad

4. klassi ainekavad

 

Ajalugu

põhikooli ajalugu

Arvutiõpetus

 

•põhikooli arvutiõpetus

Bioloogia

põhikooli bioloogia

Eesti keel

 

5. klassi eesti keel

6. klassi eesti keel

7. klassi eesti keel

8. klassi eesti keel

9. klassi eesti keel

Füüsika

põhikooli füüsika

Geograafia

põhikooli geograafia

Inglise keel

 

3. klassi inglise keel

4. klassi inglise keel

5. klassi inglise keel

7. klassi inglise keel

7.-9. klassi inglise keel

Inimeseõpetus

 

põhikooli inimeseõpetus

Keemia

põhikooli keemia

Kehaline kasvatus

 

4.-6. klassi kehaline kasvatus

7.-9. klassi kehaline kasvatus

Kirjandus

 

5. klassi kirjandus

6. klassi kirjandus

7. klassi kirjandus

8. klassi kirjandus

9. klassi kirjandus

Kunstiõpetus

 

4. klassi kunstiõpetus

5.-6. klassi kunstiõpetus

7.-8. klassi kunstiõpetus

9. klassi kunstiõpetus

Loodusõpetus

 

5. klassi loodusõpetus

6. klassi loodusõpetus

7. klassi loodusõpetus

Matemaatika

 

5.-6. klassi matemaatika

7.-9. klassi matemaatika

12. klassi lai matemaatika

Muusikaõpetus

põhikooli muusikaõpetus

 

Saksa keel

 

7. klassi saksa keel

8.-9. klassi saksa keel

Tehnoloogia

 

tehnoloogia

Vene keel

 

7.-9. klassi vene keel

Ühiskonnaõpetus

 

ühiskonnaõpetus

 Sisehindamine

 

Sisehindamise aruanne

Sisehindamise akt

Tööplaan

 

• Narva Eesti Põhikooli tööplaan

• IT tööplaan

• Raamatukogu tööplaan

• Huvitegevuse aruanne

Õppekava

 

Põhikooli õppekava

 

Söökla

 Uuendamisel kuni septembrini

Juhendid

 

• Uurimis- ja loovtööde koostamise ja vormistamise juhend

• Akadeemiakese viitamise juhend

• Uurimistööde vormistamise juhend

Koolikorraldus

 

• Hindamise kord

• Kodukord

• Õppeplaan

• Dokumentide loetelu

Õpetajate konsultatsioonide ajad 

• Huviringid (Uuendamisel kuni septembrini)

• Õpilaste arv klasside kaupa (Uuendamisel kuni septembrini)

NEP nõuded ja korrad

 

Õpiabi osutamise kord

Üldine tuleohutuse juhend

Õpilaste tunnustamise kord

Vihikute nõuded

Päevakava

Arenguvestluse läbiviimise kord

NEP asjaajamiskord

Arvutiklassi reeglid

Hoolekogu

Emili Allikmäe- õpilaste esindaja

Eve Kampus -   lapsevanemate esindaja

Kati Sile - kooli õppenõukogu esindaja

Ainar Allikmäe - lapsevanemate esindaja

Maila Leete - vilistlaste esindaja

Kairi Johannes - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Narva Eesti Selts

Tiiu Rahuoja - koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

 

Raamatukogu

 

• Raamatukogu arenguplaan (Uuendamisel kuni septembrini)

Tervishoid

 

Kooli medõe vastuvõtt:

Esmaspäev kell 8.00 - 12.00

Kolmapäev kell 8.00 - 12.00

Reede kell 8.00 - 12.00

Tel. 51948395

Muud dokumendid

 

Narva Eesti Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord

Narva Eesti Põhikooli põhimäärus

Arengukava

NEP õpilasesinduse põhimäärus