Narva Eesti Gümnaasiumi ajaloost

 

Narva Eesti Gümnaasium alustas tööd 16.oktoobril 1944.aastal 3 õpilasega. Kool asus vabaduse tänaval ja kandis nime Narva II Keskkool.Kooli organiseerijaks ja esimeseks õpetajaks oli Jevgenia Trepova.

Aastatel 1948.a.-1951.a. toimus õppetöö Sepa tänaval.

Aastatel 1951 kuni 1960 asus kool Vabaduse tänaval.

1960.aastal valmis Kraavi tänaval praeguse koolihoone esimene korpus, mida nüüd kutsutakse Vanaks korpuseks. Kuni 1962.a. toimus õppetöö ka Vabaduse tänava majas.

1962.aastal valmis koolimaja IV-korruseline juurdeehitus. Samal aastal alustas tööd ka kooli venekeelne osakond umbes 500 õpilasega. 1970.aasta 1.septembril kolis vene osakond vastvalminud 10.kooli, mis praegu kannab Paju Kooli nime.

1968.aastast kandis kool Eesti Töörahva Kommuuni nime.

11.septembril 1992.a. nimetati kool umber Narva Eesti Keskkooliks.

12.aprillil 1994.a. muutus jälle kooli nimi, sellest alates oleme olnud Narva Eesti Gümnaasium.

16.septembril 1995.aastal toimus koolis pommiplahvatus, mille tagajärjel 4-korruseline hoone muutus kasutuskõlbmatuks. Õppetöö jätkus “Vanas korpuses” kahes vahetuses.

2.septembril 1996.a. toimus taastatud koolihoone pidulik avamine, kus osales toonane peaminister Tiit Vähi ja taasavatavat kooli õnnistas Virumaa praost Peeter Kaldur.

 

Õpetajad

 

Läbi aegade on Narva eesti koolis töödanud umbes 230 õpetajat. Hetkel töötab koolis 27 pedagoogi. Neist kõige kauem on meie koolis lapsi õpetanud vene keele õpetaja Marina Vinkel ja kõige uuem kolleeg, 2013.1. septembrist, on riigikatse õpetaja Kalmer Janno, kes on ka ise meie kooli vilistlane. Tänase seisuga õpetavad meie koolis. Tiiu Assafrei (alklasside ja tüdrukute tööõpetus õpetaja), Kati Sile (algklasside ja matemaatika õpetaja), Ene Rüütel (algklassiõpetaja), Kersti Tsirp (algklassiõpetaja), Katrina Abramson (inglise keele õpetaja), Viiu Aluoja (saksa keele õpetaja), Maie Ole (inglise keele õpetaja), Irene Masato-Randoja (inglise keele õpetaja) , Ene Kurme (eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Oleg Shvets (Informaatika õpetaja), Marina Trivozenko (informaatik), Anu Teetlok (matemaatika õpetaja), Tanel Mazur (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Marika Vulla (muusikaõpetaja), Margit Markus (loodusainete ja kunstiõpetuse õpetaja), Ivar Pilvar (keemia ja füüsikaõpetaja), Ülle Kõpp (geograafia-ja bioloogiaõpetaja), Marina Vinkel (vene keele õpetaja), Kalmer Janno (riigikaitse õpetaja), Irina Vorobjova (psühholoogia õpetaja), Aleksandr Putškov (poiste tööõpetuse õpetaja). Direktor Uta Kroon-Assafrei õpetab ajalugu ja õppealajuhataja Margarita Koskinen eesti keelt ja kirjandust.

 

Õpilased

 

Esimene lend lõpetas kooli 1949.a. Aastal 2016 on lõpetamas 66 lend, kus on 11 õpilast.

Põhikooli lõpuklassis on sellel õppeaastal õpilast. Kokku on koolis 206 õpilast ja 12. klassikomplekti.

Koolis õpitakse kõiki õppekava järgi kohustuslikke aineid ja valikainetena vene keelt, arvutiõpetust, meediaõpetust, usundiõpetust, religiooniajalugu, riigikaitset.