Avaldusi Narva Eesti Põhikooli 1. klassi astujale saab esitada alates 1. märtsist. Narva Eesti Põhikooli 1. klassis õppida soovivatele lastele viiakse läbi eesti keeles õppimise valmisoleku vestlus 20. ja 21. veebruaril ning 5., 6. ja 12. märtsil koolis, ruumis PK 106. Eelnevalt lepitakse lapsevanematega kokku täpne aeg telefoni teel (56660359). Taotlejatele teatatakse otsusest lapsevanema meili kaudu hiljemalt 15. märtsiks. Otsuse tegemisel ei ole määravaks lapse eelklassis käimine ega lapsevanema avalduse esitamise kuupäev.

Eesti keeles õppimise valmisoleku vestlus koosneb keelekasutuse, eesti keeles suhtlemise, lugemise ja kirjutamise oskusest.