Riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

 

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Ida-Viru piirkonna ekspert

 

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Päästeamet Ida-Viru büroo

 

Riiklikku tervisekaitsejärelevalvet teostab:

 Terviseamet

Ida talituse Narva esindus