Põhikooli lõpueksamite ajad 2023/24 õa

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

 (1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
    2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
    3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
    4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11.    oktoober 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

  (3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.