Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Riigieksamite ajad

  Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
  2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
  3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

Riigieksamite lisaeksamite ajad

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2023.a;

  2) matemaatika (kirjalik) – 2. juuni 2023. a.

  

Põhikooli lõpueksamite ajad

  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,   ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –     12. juuni 2023. a;
  4) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –                 12. –13. juuni 2023. a;
  

Tasemetööde ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
  2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
  2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.