Kooliaasta pidulik avaaktus toimub Narva Eesti Gümnaasiumi saalis 1. septembril 2016.a. kell 10.00.

TÄHELEPANU, 2015./16. õa. KOOLI TULEVATE LASTE VANEMAD!

Palume tuua ära lapse dokumendid 1. klassi vastuvõtuks. Täname!

Narva Eesti Gümnaasiumi kodukord (/Väljavõte/). Muudetud õppenõukogu nr. 1 otsusega 20.10.2014.a. 1.17 punkt 27

Narva Eesti Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilane, kes on, olenemata põhjusest, jooksva õppeaasta ühe kursuse jooksul puudunud 10 või enama tunni ulatuses, sooritab üldjuhul selle kursuse lõpus arvestusliku töö kogu kursuse mahus, mida ei saa järele vastata ning mis on aluseks kursusehinde väljapanemisel.

 

12. klassi 2014/15 õa lõpupidu toimub laupäeval, 20. juunil kooli saalis kell 14.00.