Riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

 

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Ida-Viru piirkonna ekspert

 

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Päästeamet Ida-Viru büroo

 

Riiklikku tervisekaitsejärelevalvet teostab:

 Terviseamet

Ida talituse Narva esindus


 

 

Narva Eesti gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtutest toimub 17. - 20. juunil 2019.a. kell 9.00 - 12.00. Kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. 

Narva Eesti Gümnaasiumi kodukord (/Väljavõte/). Muudetud õppenõukogu nr. 1 otsusega 20.10.2014.a. 1.17 punkt 27

Narva Eesti Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilane, kes on, olenemata põhjusest, jooksva õppeaasta ühe kursuse jooksul puudunud 10 või enama tunni ulatuses, sooritab üldjuhul selle kursuse lõpus arvestusliku töö kogu kursuse mahus, mida ei saa järele vastata ning mis on aluseks kursusehinde väljapanemisel.

 

Narva Eesti gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a. kell  kooli aulas.

 

Narva Eesti Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus toimub reedel, 21. juunil 2019.a. kell  kooli aulas.