RIIGIEKSAMID 2020/21 õa.

 

Õppeaine                    Põhieksami toimumisaeg       Lisaeksami toimumisaeg

Eesti keel                      19. aprill 2021                          17. mai 2021

Inglise keel                   3.-7. mai 2021                         26.-27. mai 2021

Matemaatika                21. mai 2021                            31. mai 2021

 

NB! 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei ole õpilasuurimus või praktiline töö gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja õpilane ei pea sooritama õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID 2020/21 õa.

 

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

 

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

   

         I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;

     II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

     III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

     IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;

     V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

TEEME ÜHESKOOS LASTE KOOLIPÄEVA RÕÕMSAMAKS!

Oleme otsustanud liituda uue projektiga Vahetund koolis. Info siit..

 

Väljavõte Koroonaviiruse leviku tõkestamise juhendist koolidele

 

 

  • Saata haiguse sümptomitega õpilased ja töötajad koju. Vajadusel tagada koolis viibijate täielik või osaline/valikuline regulaarne kehatemperatuuri mõõtmine. Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne jääda koju. Sümptomitega inimene ei tohi kooli siseneda!
  • Õpilasel haigustunnuste korral teavitada õpetajat või pöörduda kooliõe poole, kes teavitavad asutuse juhtkonda. Direktoril informeerida õpilase haigestumisest tema vanemaid. Koolis viibiv haigestunu isoleerida teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Haigestunule anda kirurgiline mask ning jälgida, et mask paigaldatakse õigesti.
  • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimestel jääda 14 päevaks koju. Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, suunata haigestunu lähikontaktsed õpilased kaheks nädalaks distantsõppele ning kaaluda kogu klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalikkust. Piirata 14 päeva jooksul haigestunu klassi- või rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel.Isolatsioonis viibivatel õpilastel välistada ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.

 

Seoses koroonaviiruse levikuga on koolis vastu võetud järgmised reeglid:

 

Lapsevanem otsustab, kas lapse tervislik seisund võimaldab saata hommikul laps kooli või mitte.

 

Pereliikme koroonaviirusele viitavate sümptomite ilmnemisel peab lapsevanem koheselt teavitama kooli administratsiooni või klassijuhatajat sellest ning jätma lapse koju kuni olukorra selginemiseni. Kui koroonaviiruse test on positiivne, jääb õpilane koju kaheks nädalaks. Perearst otsustab koolituleku aja.

 

Haigustunnustega laps kooli ei tule!

 

Koolis viibides on soovituslik kanda näomaske ning omada isiklikku käte desinfitseerimisvahendit. Koolis on ka võimalus kasutada käte desinfitseerimisvahendeid.

 

Kui lapsel ilmnevad koolis viibimise ajal koroonaviirusele viitavad sümptomid, siis õpilane isoleeritakse teistest õpilastest, kutsutakse välja lapsevanem ning teavitatakse juhtunust linna kultuuriosakonda ning Terviseametit.

 

Palume iga päev vaadata e-kooli ja kooli facebook`i lehte, et saada vajadusel operatiivset infot koolis toimuva kohta.


 

Riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

 

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium  7350206

Ida-Viru piirkonna ekspert 7350106, 56502275

 

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Päästeamet Ida-Viru büroo 3576102, 58603556

 

Riiklikku tervisekaitsejärelevalvet teostab:

 Terviseamet

Ida talituse Narva esindus 53007688