MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu eestvedamisel algab täna koostöös Naiskodukaitsega neljas heategevuslik sinilillekampaania, millega kutsutakse kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma sinilillemärki.

Neljandat aastat peetava Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda üles kandma sinilille rinnamärki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste tunnustuseks. Sinilillesümboolikaga kogutava tulu suunab Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing lisaks vigastatud veteranide toetamisele Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks, soetab Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnale invalifti basseini pääsuks ja toetab MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel.
Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.
6.-30.aprillini on sinilillemärke ja –käepaelu võimalik osta kõigil veteranipäeva üritustel, Selveri ja Rahva Raamatu kauplustes, Apollo raamatu- ja meelelahutuskeskustes, T-pileti kassades Tallinnas ja Tartus, Olerexi teenindusjaamades, R-kioskites ja Tallinna lennujaamas, Nordica lendudelt ning koostöös Itella Smartpostiga ka www.annameau.ee kodulehelt.
Ka Narva Eesti Gümnaasium võtab nimetatud üritusest osa. Kolmapäeval, 12. aprillil kell 11.00 saab meie koolis soetada Sinilillemärki.

Tule osta ise ja kutsu vanemad ja sõbrad kaasa! 

Kooliaasta pidulik avaaktus toimub Narva Eesti Gümnaasiumi saalis 1. septembril 2016.a. kell 10.00.

12. klassi 2014/15 õa lõpupidu toimub laupäeval, 20. juunil kooli saalis kell 14.00.

TÄHELEPANU, 2015./16. õa. KOOLI TULEVATE LASTE VANEMAD!

Palume tuua ära lapse dokumendid 1. klassi vastuvõtuks. Täname!

Narva Eesti Gümnaasiumi kodukord (/Väljavõte/). Muudetud õppenõukogu nr. 1 otsusega 20.10.2014.a. 1.17 punkt 27

Narva Eesti Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilane, kes on, olenemata põhjusest, jooksva õppeaasta ühe kursuse jooksul puudunud 10 või enama tunni ulatuses, sooritab üldjuhul selle kursuse lõpus arvestusliku töö kogu kursuse mahus, mida ei saa järele vastata ning mis on aluseks kursusehinde väljapanemisel.